دوشنبه 11 اردیبهشت 1396  10:56 ق.ظ

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد مثلث شناختی (CTI)   بوده دارای 3 صفحه می باشد

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

 روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در  افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کمی موافقم تا حدودی موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۲۱، ۲۲، و ۲۸ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه کاملا مخالفم تا حدودی مخالفم کمی مخالفم نظری ندارم کمی موافقم تا حدودی موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
نگرش نسبت به خود، ۱۰-۱
نگرش نسبت به دنیا ۲۰-۱۱
نگرش نسبت به آینده ۳۰-۲۱

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشانگر دیدگاه منفی و نمرات پایینتر بیانگر دیدگاه مثبت می باشد.

روایی و پایایی

پرسشنامه مثلث شناختی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس ۹۵/۰، برای خرده مقیاس نگرش نسبت به خود ۹۱/۰، و برای نگرش نسبت به جهان ۸۱/۰ و برای نگرش نسبت به آینده ۹۳/۰ میباشد. اعتبار همزمان پرسشنامه مثلث شناختی از طریق همبستگی معنی دار ۷۷/۰ با پرسشنامهی افسردگی بک اثبات گردیده است (۱۸). همچنین تمام خرده مقیاسها همبستگی معنی داری با سایر مقیاسها دارد. این مقیاس به خصوص در نگرش نسبت به خود همبستگی مثبت معنی دار ۹۰/۰ با مقیاس عزت نفس دارد. ضمن این که مقیاس نگرش نسبت به آینده همبستگی معنی دار ۹۰/۰ با مقیاس ارزیابی ناامیدی دارد (۱۷).


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) کلیک نمایید


نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic