پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)  بوده دارای 6 صفحه می باشد

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها مربوط به متغیر باورهای انگیزشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری  (MSLQ) پینتریج و دی­گروت (۱۹۹۰) استفاده شده است که شامل دو بخش باورهای انگیزشی (۲۵ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) می­باشد و مجموع ماده­های این مقیاس ۴۷ ماده است مقیاس باورهای انگیزشی (۲۵ماده)، سه خرده آزمون، خودکارآمدی، ارزش­گذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل می­شود و مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) نیز دارای دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی می­باشد.

این پرسشنامه توسط پینتریج و دی­گروت (۱۹۹۰) برای اندازه­گیری انگیزش و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیرندگان تهیه شده است. ماده­های این پرسشنامه از نوع آزمون «بسته پاسخ» پنج گزینه­ای است (از کاملاً مخالفم =۱، تا کاملاً موافقم=۵)

پینتریج و دی­گروت برای بررسی پایانی روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری انگیزشی، از روش تحلیل عواملی استفاده کردند و پنج عامل را مشخص کردند. مقیاس خودکارآمدی (۸۳/۰)، ارزش­گذاری درونی (۸۷%)، اضطراب امتحان (۷۵/۰)، استفاده از راهبردهای شناختی (۸۳/۰)، و خود نظم­دهی (۷۴/۰)، هم چنین موسوی نژاد (۱۳۷۶) پایانی کل آزمون را با استفاده از روش آلفای کرو نباخ ۸۲/۰ گزارش کرده است.

در تحقیق حسینی رامشه (۱۳۷۷)، گویه­های مورد استفاده در تحقیق پینتریج و دی­گروت (۱۹۹۰) بدون اینکه وضعیت روایی آنها تغیر یابد به بیان دیگری مطرح شده است و MSLQ  با ۴۷ گویه در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری مورد تحلیل عامل قرار گرفت. بدین ترتیب که ابتدا گویه­های مربوط به باورهای انگیزشی به روش چرخشی واریماکس و بعد از آن با چرخش ایلیمن تحلیل شد. پس از حذف گویه­های نامربوط، سه عامل اضطراب امتحان، خودکارآمدی و ارزش­گذاری استخراج شد. گویه­های مربوط به اضطراب امتحان (۷۷/۰) شامل ۶ گویه بیان­گر حالات عاطفی و هیجانی دانش­آموز در هنگام انجام امتحان و یا هنگام پرسش معلم، ۷ گویه مربوط به خودکارآمدی بودن (۶۸/۰).

گویه­ها که در دو عامل مجزا بار عاملی داشته­اند. به جهت قرابت گویه­ها، این دو عامل خودکارآمدی نام گرفته­اند (مثلاً می­دانم که مطالب درسی را می­توانم یاد بگیرم) و ۴ گویه دیگر به ارزش­گذاری درونی (۴۱/۰) مربوط بود که اهمیت و جذابیت دروس را می­سنجد (مثلاً، من حتی درس­هایی را هم که در آن ضعیفم، دوست دارم).

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) کلیک نمایید


نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات