چهارشنبه 12 خرداد 1395  10:42 ق.ظ

مقاله دستگاه برش شامل 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  دستگاه برش می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

دستگاه برش با جت آب یکی از پیشرفتهای تکنولو‍‍ژی جدید است . فرآیند برش با آب که درآن ازجت باریک آب برای برش مواد استفاده می گردد یکی از فرآیند های نوین تولید است که می تواند بصورت مفید وکاملا اقتصای دربسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گیرد .

 اساس این فرآیند عبارت از رساندن آب به فشار بالا حدود۴۰۰۰ اتمسفر وسپس شتاب دادن به آن درنازل تا سرعتی حدود ۴۰۰ متر برثانیه می باشد .

کلگی دستگاه برش با آب یکی از دو قسمت اساسی آن می باشد که وظیفه تبدیل فشار به سرعت را به عهده دارومهمترین عضو این کلگی نازل آنست که عمل تبدیل فشار به سرعت درداخل آن انجام می شود .

در این پروژه به توضیحی در باره عملکرد دستگاه وکاربردهای آن پرداخته ایم وبین این تکنولوژی وسایر روشهای ماشینکاری اعم از روشهای جدید مانند لیزر پلاسما و… وهمچنین روشهای سنتی مانند فرزکاری مقایسه ای انجام شده است .

درقسمت دیگر آن توضیحاتی در باره ساخت کلگی مطالبی آورده شده ونهایتا طراحی کلگی دستگاه برش با آب توضیح داده می شود که همراه با محاسباتی در سطح مقطع کارشناسی می باشد .

مقدمه

شرحی برفرآیندبرش با آب:

 بشرازابتدای خلقت خودبا قوه تدبیروتعقل همواره سعی دررفع احتیاجات خویش وساختن زندگی بهتروراحت تربرای خود نموده است.بدین منظوروی ازابتدابا ابزاروپس ازآن با ماشین آلاتی که درساخت این ابزاروامکانات رفاهی وی نقش مهمی داشته اندسروکارداشته است.

پیشرفت روزافزون بشر موجب پدیدآمدن محصولات٬ ماشین آلات وفرآیندهای متنوعی گردیده است هم اکنون فرآیندهای تولیدی به دودسته ئ عمده ئ فرآیندهای سنتی وغیرسنتی تقسیم بندی می شودآنچه موجب تفکیک این دوفرآیندازهم شده را نمی توان بطورکامل وروشن بیان داشت ولی بطوراجمال فرآیندهای سنتی آن فرآیندهائی راگویندکه درآنهانیروی مکانیکی که باعث باربرداری ازقطعه می گرددغالبا نیروهای ماکروسکوپی بوده ولی درفرآیندهای غیرسنتی غالبا مکانیزم با برداری مکانیکی نیست ودرصورت مکانیکی بودن نیروها میروسکوپی می باشند.البته اغلب موارد تحت پوشش این تعریف قراردارندولی شایدبتوان بندرت فرآیندی رایافت که غیرسنتی باشدولی دراین تعریف گنجانده نشود فرآیندبرش با آب زیرمجموعه ای ازفرایندهای برش با جت بوده وجزء فرآیندهای غیرسنتی محسوب می گرددلازم به ذکراست ازآنجا که اغلب ازآب برای برشکاری استفاده می گردددربسیاری ازمواردنام ماشینکاری با جت آب مترادف با برشکاری با جت آب بکاربرده می شودولی با همین جت می توان فرآیندهای ماشینکاری رانیزانجام داد.

به عنوان مثال ترکیب جت آب بعنوان ابزاروحرکت دورانی قطعه می توان تراشکاری نمود دراین حالت جت آب تحت زاویه کمی نسبت به مماس برسطح قطعه عمل می نماید دراین صورت نام فرآیندماشینکاری با جت آب یا واتر جت  به آن اطلاق می گردداغلب موارد( به ویژه برای ماشینکاری یا برش فلزات )برای افزایش کارآیی این روش٬ذرات ساینده ای به جت آب افزوده می گردد که باعث به وجود آمدن روش جدیدی به نام ماشینکاری به همراه مواد ساینده شده است. مسیر رسیدن از تکنولوزی تولید جت آب مورد نظر به تکنولوزی تولید جت آب به همراه مواد ساینده مسیری ساده و سریع می باشد .

حال پس از ذکر تاریخچه ای مختصر در رابطه با اصول فرایند٬تجهیزات و قسمت های مختلف یک سیستم برش با آب و … معایب و محاسن وموارد کار برد بحث و بررسی صورت می گیرد .

تاریخچه

 تاریخچه استفاده ازنیروی آب به سالها پیش از آفرینش انسان بر می گردد.آب باران گرچه نرم و انعطاف پذیر است در طبیعت در فاصله بین ابر و زمین انرزی پیدا کرده ودر محل هایی که از خاک پوشیده شده اندخاک را جابجا کرده و یا کانال هایی در میان خاک برای عبور خود مهیا می سازد و شاید رود ها و حتی سیل هایی راپدید آورد.

درمدت زمان طولانی ترآب می تواند سخت ترین جنسها مثل انواع سنگ رااز کوه ها بتراشدوباعث پدید آمدن خاکهای نوشده وحاصلخیزی زمین رابه همراه  داشته باشد.

بدین ترتیب خداوند درچرخه پایداری٬ نیروی آب را برای فرسایش سخت ترین مواد قرارداده است .نیروی آب دارای دوخاصیت مهم می باشد :

الف- فرسایش                     ب- جابجا کردن مواد سائیده شده

نیروی آب ازسالها پیش توسط انسان شناخته شده بودبطوریکه درادبیات فارسی نیز راجع به آن سخنانی به میان آمده است ولیکن استفاده ازنیروی آب سابقه طولانی تری دارد دراسناد بدست آمده درمصر باستان روشی برای شستن خاک ونا خالصی هااز سطح مواد معدنی با ارزش توسط آب رودخانه توضیحاتی داده شده است .

در روم باستان نیز نیروی آب به صورت مصنوعی با ساختن مخازنی در میان تپه ها مورد استفاده قرار می گرفته است که با ازاد ساختن آب جمع شده مواد معدنی بر روی تپه ها و کوه ها شسته شده و درزیر پایه کوه جمع می شده بنابراین مشاهده می شود که اولین استفاده از نیروی آب سائیدن سنگ و ناخالصی ها در معادن بوده است روش مدرن جت آب برای استفاده در معادن

طلا و سایرمواد با ارزش از روسیه کمونیست به سراسر جهان انتشاریافت به این ترتیب که درسال ۱۸۶۷ برای استخراج طلا دراطراف محل Lake bay kalکاهش قیمتی معادل ۶۰% را نسبت به روشهای قدیمی داشته است . به طوریکه در سال ۱۹۱۴ به مقدار ۳۰% از کاربردهای استخراج معدن اختصاص به روش هیدرولیک گرفته ولی تا سال ۱۹۵۲ باز هم این روش به صورت کاملا اقتصادی در نیامد. در این حالت از آب در فشار۴۲ درتوان ۷۴% کیلو وات ساعت استفاده می شده است و قطر نازل  مورد استفاده ۵۰ میلی متر بوده است که جت آب فاصله ۲۰ متر را بین دستگاه و کوه طی می کرد. ولیکن نیروی فوق العاده زیاد آب تحت فشار توسط کارگران یک نیروگاه بخار مشاهده شد.

کارگران متوجه شدند بخارآبی که از یک مجرا به صورت یک خط بخار فشار بالا نشست می کرد٬دارای قدرت کافی برای بریدن سریع و تمیز موادی مانند دسته چوبی جاروب می باشد به این ترتیب بود که اولین ماشینهای ساخته شده با جت بخار آب کار می کردندو البته ماشین های ساخته شده در ژاپن _ چین و کانادا دارای مزایای بیشتری بودند در ان زمان کار برد واتر جت منحصربه تمیز کردن قطعات می شد . با مرور زمان و ساخته شدن پمپ های قوی ترروند ساخت آب سرد در پیش گرفته شد که نتیجه آن استفاده از جت آب برای برش مواد شد.مشاهده بعدی که باعث تعمق دربکارگیری آب به عنوان یک وسیله برش شد. خرابی هایی بود که بوسیله قطرات باران روی سطح هواپیماهای جنگنده که با سرعت بالا (۱۵۰تا ۱۸۰) متر بر ثانیه حرکت می کردند ایجاد شده بود در این خرابی ها اصطلاحا خورندگی بارانی نامیده شدند به عنوان یکی از مشکلات مهم در صفت هواپیما مطرح بودند در سال ۱۹۶۰ نورمن فرانس برای تولید جت پیوسطه آب با سرعت زیاد تکنیکی را اختراع کرده و به ثبت رساند. دکتر نورمن فرانتزپدرواترجت است . اواولین شخصی بود که استفاده ازآب با فشاربالارا به عنوان یک ابزاربرشی مطالعه نمود . فشاربالا به فشار بیش از ۳۰۰۰۰ پوند براینچ مربع اطلاق می گردد . دکترفرانتز به عنوان یک مهندس جنگل می خواست راهی جدید برای برش تنه درختان بیابد . دردهه ۱۹۵۰ واوایل دهه ۱۹۶۰ فرانتز اول روزنه های سنگین رادر ستونهای آب تا آب ازطریق یک دهانه کوچک عبور کند . با فشارهای خیلی بالابدست آورد وقادر شد تا درخت وسایر مواد را ببرد . مطالعات بعدی اودیگر جریانهای پیوسته آب بود . اما اوفهمید که رسیدن به فشارهای بالا بصورت پیوسته مشکل است . این اختراع که بر اساس برش با آب امروزی قرار گرفت (این روش با فشار حدود ۴۰۰۰ بار انجام می شد) طی سالهای دهه ۱۹۶۰تکمیل و در سال ۱۹۷۲ یک ابزار برش جدید (  اریفیس  خاص ) به صنعت  معرفی شد و برای برش مواد نرم مورداستفاده قرار گرفت یکی از تحولات بزرگ در این روش ابداع برش مخلوط آب و مواد ساینده می باشد که در سال ۱۹۸۰توسط مهندسین سیالات بریتانیا معرفی شد .

جهت دانلود متن کامل مقاله دستگاه برش کلیک نمایید


نظرات()   
   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic