سه شنبه 7 شهریور 1396  10:10 ق.ظ

تحقیق بیماری بروسلوز  شامل  62 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مفهوم بلوغ از منظر شرعی و قانونی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-طبقه بندی بروسلا:

بروسلاها جزء آلفا پرتئوباکتریا[۱] هستند و از نظر فیلوژنیک با باکتریهای پاتوژن و همزیست[۲]  (از جمله ریزوبیوم و آگرباگتریوم) گیاهان ، پارازیت های داخل سلولی جانوران ( از جمله بارتونلا و ریکتزیا) و فرصت طلب ها و آزادزیها مانند اوکراباکتریوم و کلوباکتر مرتبط می باشند .(کلاسن وهمکاران،۱۹۹۶؛ مورنو و همکاران ،۲۰۰۲ ؛ پریسنت و همکاران،۲۰۰۲ )

جنس بروسلا بر اساس تفاوت آنتی ژنتیک ، میزبان اصلی ، کشت باکتری در محیط ها و شرایط فیزیکوشیمیایی مختلف ، واکنش با آنتی سرمهای اختصاصی و تشابه DNA به هفت گونه تقسیم می گردد ، خصوصیات کلی این گونه ها در جدول( ۱-۱) آمده است . تاکنون ۷ بیووار در بروسلا آبورتوس ، ۳ بیووار در بروسلا ملی تنسیس و ۵ بیوار در بروسلا سویس را مشخص نموده اند . در سایر گونه ها تاکنون بیووار خاصی شناخته نشده است (مورنو و همکاران،۲۰۰۲ ؛یانگ،۱۹۹۵؛جاوتز و همکاران،۱۹۹۸؛کو و همکاران،۲۰۰۳)

طبقه بندی دیگری بر اساس خصوصیات مولکولی ژنهای پروتئین های غشائ خارجی بروسلا صورت گرفته است . در این طبقه بندی سوش های جدا شده گونه بروسلا ماریس از دلفین ، بالن و سمور از یک طرف ، و از طرف دیگر سوش های جدا شده از خوک آبی ، بر اساس پلی مورفیسم در لوکوس omp2 به دو گروه سیتاسینز۱ و پینیپدز۲  تقسیم بندی نمود . همچنین بر اساس الگوی اثر انگشت ژن IS711 این دو گروه از هم قابل تمایز هستند . در طبقه بندی جدید تعداد گونه های بروسلا ۸ تا می باشد که گونه ماریس به دو گونه بروسلا پی نی یدایی۳ و بروسلاستاسئی۴  تقسیم شده است (یانگ و همکاران،۱۹۹۵) .

 ۱-۲- بیماریزای  و فاکتورهای بیماریزایی:

 بروسلوز یکی از پنج بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با باکتری های جنس بروسلا به وجود می آید . بروسلاها ، باکتری های کوچک ، غیر متحرک ، گرم منفی کوکوباسیل و درون سلولی اختیاری که در طیف وسیعی از حیوانات ایجاد بیماری می کنند . بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس عمده ترین گونه های عامل بروسلوز انسانی هستند(یانگ و همکاران،۱۹۹۵؛کوربل،۱۹۹۷).

گونه‌های بروسلا  در محیط کشت جامد، معمولاً به صورت کلنی‌های صاف، شفاف، آبی متمایل به سفید تا کهربائی، رشد می‌کنند. البته رشد بروسلا کنیس و بروسلا اوویس، به صورت کلنی‌های خشن و گاهی موکوئیدی می‌باشد. بروسلاملیتنسیس عامل بروسلوز گوسفند و بز، خطرناکترین عامل بیماری تب مالت در انسان است زیرا قدرت بیماری زایی آن نسبت به سایر انواع بروسلا بیشتر است. عامل بیماری تب مالت درحرارت ۶۰ درجه سانتی گراد برای ۱۰ دقیقه، در معرض آفتاب چند ساعته ، در پنیر تازه تا ۳ هفته، در گرد و غبار به مدت ۶ هفته و در مدفوع حیوانات حدود ۱۰۰ روز مقاومت می کند. در این بیماری علاوه بر پیدایش باکتری بروسلا در شیرمقدار تولید شیر دام را نیز تا حدود ۳۰ درصد کاهش می دهد.  معمولا گوسفند به سه گونه میکروب بروسلا ملیتنسیس، آبورتوس و اویس آلوده می شود، ولی بروسلا ملیتنسیس در گوسفند و بز بیماری زا می باشد. عامل بیماری در گاو باکتری بروسلا آبورتوس است.  بروسلا اویس در دام های نر بیماری زا بوده و سبب تورم مزمن بند بیضه می گردد. لذا دام نر عامل اصلی عفونت بروسلا اویس است (یانگ و همکاران،۱۹۹۵؛کوربل،۱۹۹۷).

[۱]در این باکتری ها انواعی از آنتی ژن های پروتئینی و پلی ساکاریدی در غشای خارجی، غشای داخلی، سیتوپلاسم و فضای پری پلاسمیک مشخص شده است. این آنتی ژن ها بطور عمده با روش های الکتروفورز مانند SDS-PAGE , الکتروفورز دوبعدی، ایمونوبلات و الایزا شناسائی شده اند. دوبری و همکاران(۱۹۸۳)؛گلدبوم وهمکاران(۱۹۹۳) تعدادی از این آنتی ژن ها در تشخیص بیماری در انسان و حیوا نات بکار می روند. بعضی  دیگر نیز به عنوان کاندید تشخیص طبی در روشهای حساس تر همچون الایزا یا طراحی واکسن مطرح شده اند. دوبری و همکاران(۱۹۸۳)؛آنات و همکاران(۱۹۹۹) بروسلاها نسبت به نور ، حرارت ، مواد ضدعفونی کننده و اسیدها حساس هستند ، اما در خاک ، مدفوع ، رطوبت و سایه مقاومت دارند و قادرند در خارج سلول تا مدت هاز نده بمانند ( برای مثال ۸۰۰ روز در کود سرد و یخ زده ) . این باکتریها در محیطهای غنی شده قابل رشدند . رشد تعدادی از گونه های آنها با وجود پنتونات کلسیم ، اریتریتول و ۱۰-۵ درصد Co2  ( سویه گونه های بروسلا آبورتوس و بروسلااویس برای جداسازی اولیه نیازمند ۱۰-۵ درصد Co2 هستند) تسریع می شود . بروسلاها انگل اختیاری درون سلولی هستند ، این باکتریها پس از ورود به لکوسیت ها در داخل این سلولها تکثیر می یابند و پس از آزاد شدن ، از طریق مجاری لنفی و خون در سیستم رتیکولواندوتلیال نظیر کبد  و طحال ، قلب ، ریه ، بیضه و استخوان جایگزین می شوند . تمایل زیاد این باکتریها به جایگزینی در رحم حیوانات به دلیل وجود قند اریتریتول در این اندام است. اکاجیما و همکاران(۱۹۹۴)؛ژانگ و همکاران(۲۰۱۱)؛کوکک و همکاران(۲۰۰۴) . مقایسه بیماریزائى گونه هاى مهم بروسلا در جدول ۱-۲ نشان داده شده است.

عفونت با بروسلا در میزبان‌های طبیعی وانسان دارای خصوصیت و طبیعت مزمن می‌باشد (شکل ۱-۱). در حقیقت بسیاری از میزبان‌های آلوده شده توسط این باکتری، در طول حیات خود حامل عامل عفونی فوق می‌باشند. باکتری بروسلا در انسان و در میزبان‌های طبیعی و نیز در آزمایشگاه غالباً در ماکروفاژ می‌ماند.این باکتری درون سلول های فاگوسیت اختصاصی و غیر اختصاصی مخفی می‌ماند و در درون اجزایی که شباهت به شبکه آندوپلاسمی دارد تکثیر می‌یابد. ( کوربل،۱۹۹۷)

بافت تروفوبلاست جفت بعنوان میزبان دوم باکتری به حساب می‌آید. محل رشد باکتری در حقیقت سطح بین مادری و جنینی می‌باشد و در این بافت رشد کرده و علاوه بر عفونی کردن جنین که باعث سقط جنین می‌شود، جفت را نیز تحریک می‌کند.کوربل(۱۹۹۷)  بروسلا مکانیسم مرگ سلولی۱ را مهار می‌کند و بدون اینکه تداخلی در فرآیند میتوزی سلول میزبان ایجاد کند، همانند سازی کرده و تکثیر می‌یابد. کامالی و همکاران(۲۰۰۶)  بررسی‌های پاتوژنیسیتی و نحوه بیماریزایی این باکتری بسیار مهم می‌باشد چرا که این باکتری برخلاف سایر ارگانیسم‌ها، عوامل و فاکتورهای تهاجمی مانند کپسول، فیمبریا، فلاژل، اگزوتوکسین، اگزوآنزیم‌ها، سیتولیزین‌ها و سایر عوامل تهاجمی را ندارد. بررسیهای ژنومی سه گونه از این باکتری نیز نشان داده که ژنوم این باکتری توالی‌های عملکردی لازم جهت فاکتورهای تهاجمی را ندارد. لیکن داشتن خصوصیات مهم دیگری باعث شده است که این باکتری بتواند در درون میزبان باقی بماند و تکثیر کند (شکل۱-۲). در مطالعات مختلف نشان داده شده است که باکتری این توانایی را دارد که در ماکروفاژ‌های میزبانهای مختلفی همچون گاو، انسان و موش  باقی بماند.(اسکندروس،۲۰۱۱)

تعدادی از عوامل ژنی موثر شامل موارد زیر می باشد: 

۱-۲-۱ژن کد کننده آنزیم گلوکان حلقوی سنتتاز۱ (cgs)

گلوکان حلقوی B(1-2) یک پلی ساکارید پری پلاسمیک موجود در داخل پاتوژن گیاهی می باشد که تنظیم کننده خاصیت اسمزی می باشد. آن در عوامل پاتوژنی چونAgroacterium tumefaciens  و Rhiobium meliloti موجود است. گلوکان حلقوی B(1-2) در باکتری بروسلا نیز موجود می باشد. در بروسلا این قند توسط آنزیم سنتز کننده گلوکان حلقوی B(1-2) تولید می‌شود. این آنزیم توسط ژن cgs کد می‌شود. موتان هایی از گونه واکسنB. abortus S19 که در آنها ژن cgs حذف شده بود قادر به تولید این آنزیم نبودند و در محیط کشت و در موجود زنده به صورت تضعیف شده عمل می کردند(سری و همکاران،۱۹۸۷).

۱-۲-۲ ژن های aroc و  purE

فاگوزوم های ماکروفاژ حاوی مواد غذایی بسیار کم و محدودی برای باکتری داخل سلولی بروسلا می باشند. بنابراین انواع موتاسیون یافته باکتری بروسلا که جهش در مسیرهای متابولیسم ضروری آنها ایجاد شده است، تضعیف شده بوده و خاصیت تهاجم کمتری را دارا می‌‌باشند. به عنوان مثال ژن aroC1 کد کننده آنزیم کریسمات سنتتاز۲ می باشد که تبدیل ۵-انول پرویل شیکمات-۳- فسفات (EPSP) را به کوریسمیک اسید۳ را کاتالیز می کند. در حقیقت محصول ژن aroC آنزیمی می باشد که مسیر متابولیسمی به نام مسیر aro را کاتالیز می کند و محصولات نهایی این مسیر، اسیدهای آمینه آروماتیک و فولیک اسید می باشد. از آن جهت که محصول ژن aroC در مسیرمتابولیسمی نقش دارد موتاسیون در ژن aroc باعث ایجاد اختلاف متابولیسمی شدید در باکتری می‌شود و در حقیقت این گونه های موتاسیون یافته در مسیر متابولیسمی (موتانت های اگزوتروف) جهت تولید واکسنهای زنده تضعیف شده مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در باکتری B. Suis نوع موتاسیون یافته ای ایجاد کردند که در آن موتاسیون در ژن aroc ایجاد شد. مطالعات بعدی تائید کرد که این گونه موتاسیون یافته تضعیف شده می باشد. همچنین نوع موتاسیون یافته ای از باکتری B. melitensis تولید شده است که در این باکتری حذف در ژن PurE که محصول آن در مسیر متابولیسمی بیوسنتز اینوزین نقش دارد اتفاق افتاده است و این باکتری در محیط کشت in vitro و در موجودات زنده آزمایش شده به صورت تضعیف شده می باشد و جهت رشد وابسته به پورین می گردد(یانگ،۱۹۸۳؛واترر و همکاران،۲۰۱۱ ).

  ۱-۲-۳ پروتئین های شوک حرارتی

بیان عوامل ژنی خاص در باکتری بروسلا باعث می شود که بتواند شرایط سخت داخل سلولی را تحمل کند. از جمله این عوامل می توان به پروتئین های شوک حرارتی۱ اشاره کرد. موتاسیون در تعدادی از عوامل ژنی تولید کننده این دسته از پروتئینها نشان می دهد که تعدادی از آنها در باقی ماندن و تهاجم باکتری بروسلا نقش دارند. به عنوان مثال محصول ژن dnaK، پروتئینی از دسته پروتئین های شوک حرارتی می باشد و موتاسیون در این ژن از باکتری B.suis نشان داد که این باکتری در رده های سلولی ماکروفاژ انسانی به صورت تضعیف شده می‌باشد. همچنین محصول ژن htrA آنزیمی به نام سرین پروتئاز می باشد که تحت عنوان پروتئین A نیازمند به حرارت بالا۲ نامیده میشود و در گروه پروتئینهای شوک حرارتی تقسیم بندی می گردد. با موتاسیون حذفی در ژن htrA از باکتری بروسلا آبورتوس در مطالعات in vitro و در موجود زنده نشان داده شده که باکتری به صورت تضعیف شده می‌باشد( کاساتلا،۱۹۹۹).

 ۱-۲-۴ ژن sod

آنزیم سوپر اکسید دسموتاز۳ که محصول ژن sod می باشد، قسمتی از سیستم محافظتی ضد اکسیدان را بر عهده دارد که باکتری را در برابر اثرات سمی رادیکالهای اکسیژن محافظت می کند و این مکانیسم حفاظتی را از طریق تبدیل رادیکالهای سوپراکسید به پراکسید هیدروژن و یا پراکسید اکسیژن انجام می دهد. لذا این ژن نقش مهمی را در بقای داخل سلولی باکتری بروسلا بر عهده دارد. به عنوان مثال موتاسیون در ژن sod در باکتری B. abortus سویه S2308 منجر به تولید باکتری تضعیف شده در داخل ماکروفاژ موش BALB/C شده است(دلرو،۲۰۰۲).


جهت دانلود متن کامل تحقیق بیماری بروسلوز کلیک نمایید


نظرات()   
   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic